TrøndeLAKS – et seminar for forvaltere av lakseelver i Trøndelag

Dato:
9. januar 2018 10:00 - 16:00
Sted:
Scandic Hell, Værnes
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Lakseforvaltere i Trøndelag

Fra 1.1.2018 er vi ett Trøndelag – dette ønsker vi å markere med et lakseseminar.

Publisert 07.12.2017

I de siste årene er lakseforvaltningen endret vesentlig. Mest i form av et høyere kunnskaps- og dokumentasjonskrav. Den som selger fiskekort har et ansvar for å svare på en del krav for å få tildelt fiske. I nær framtid vil elver uten svar på lovpålagte oppgaver stenges for fiske.

Målsetningen med seminaret er først og fremst at forvaltere i små og mellomstore elver, som gjør et viktig arbeidet ofte i en form for «dugnad», skal ha nytte av å møte likesinnete og etablere et nettverk.

To av forvalterne i de større elvene i Trøndelag har sagt seg villig til å dele sine erfaringer med oss.

I tillegg har vi med oss forskere og forvaltere fra flere sentrale institusjoner innen lakseforvaltningen; blant andre NINA, NTNU Vitenskapsmuseet, flere av forvalterne i kommunene og NVE.

Vi ønsker å tydeliggjøre kunnskaps- og dokumentasjonskravene, og gi dere tanker om hvordan de kan løses.

Vi dekker seminaret med lunsj på hotellet for inntil to personer per vassdrag. Reise og opphold dekkes av den enkelte.