Forslag til Statsbudsjett 2024

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2024 ble lagt fram 6.oktober. 

Publisert 06.10.2023

På denne nettsiden finner du alle dokumentene og departementenes pressemeldinger: 

Statsbudsjettet 2024 - regjeringen.no

I lenker til høyre finner du dessuten relevant informasjon for kommuneøkonomi (som vil oppdateres i løpet av dagen).

Kommunenes vekst i frie inntekter for 2024

Frie inntekter omfatter rammetilskudd og skatteinntekter. Kommunene i Trøndelag anslås samlet å få nominell vekst i frie inntekter på 4,8 prosent. På landsbasis er veksten anslått til 4,7 prosent. Tabell som viser frie inntekter for Trøndelag finnes her:

1,95 milliardar kroner meir i frie inntekter til Trøndelag neste år - regjeringen.no

Anslag for kommunal deflator

Den kommunale deflatoren (generell pris- og lønnsstigning for kommunene) er anslått til 4,5 prosent i 2023, som er en nedgang sammenliknet med anslaget som ble gitt i RNB. Anslag for kommunal deflator for 2024 er 4,3 prosent. 

Digital sending 6. oktober kl 13 og Temsmøte Trøndelag kl 14 

KS inviterer til digitalt stormøte torsdag 6. oktober kl. 13.00-14.00 etter at statsbudsjettet 2024 er lagt fram. Kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik deltar. Direktesendingen kan følges her:

Stormøte om statsbudsjettet 2024 - KS

I samarbeid med KS og Trøndelag fylkeskommune arrangerer Statsforvalteren et digitalt møte for kommunene i Trøndelag kl 14. Lenke til møtet er sendt til økonomisjefene i kommunene. 

Presentasjon som ble benyttet i dette møtet, finner du her: Statsbudsjettet 2024 - digitalt møte | Statsforvalteren i Trøndelag

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.