Statsbudsjettet 2024 - digitalt møte

Dato:
6. oktober 2023 14:00 - 15:00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag og KS Trøndelag
Målgruppe:
Økonomiansvarlige i kommunene

Regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram 6. oktober. KS inviterer til digitalt stormøte kl 13. Straks den nasjonale sendingen er ferdig, blir det et kort Teamsmøte for kommunene i Trøndelag.  

Publisert 12.09.2023

KS, Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren inviterer til et kort Temasmøte med kommunene i fylket fredag 6. oktober kl 14 (avsluttes senest kl 15:00). 

I møtet vil Statsforvalteren legge fram fordelingen av skjønnsmidler samt se på budsjettforslagets virkninger for kommunene i Trøndelag. Fylkeskommunen vil oppsummere og gi sine kommentarer til forslaget. Det vil avslutningsvis bli mulighet for å gi kommentarer og stille spørsmål.

Lenke til Teamsmøte er sendt til økonomisjefene på e-post. Møtet er primært rettet mot kommunenes økonomisjefer, men invitasjonen må gjerne videresendes, f.eks. til ordfører og kommunedirektør. 

Møtet vil bygge på informasjon gitt fra KDD i et åpent digitalt møte som KS arrangerer 6. oktober kl. 13. 

Tidsplan den 6. oktober blir dermed: 

  • Statsbudsjettet legges fram kl 09  
  • Stormøte -nasjonal digital sending KS kl 13. Kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik og styreleder Gunn Marit Helgesen i KS deltar. Mer informasjon blir lagt ut her: Stormøte om statsbudsjettet 2024 - KS kl 13 
  • Teamsmøte for trønderske kommuner kl 14 (lenke til møte sendes på e-post)

 

 

Dato:
6. oktober 2023 14:00 - 15:00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag og KS Trøndelag
Målgruppe:
Økonomiansvarlige i kommunene