Statsbudsjettet 2022

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2022 ble lagt fram 12.oktober.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.10.2021

På nettsiden statsbudsjettet.no finner du alle dokumentene og departementenes pressemeldinger. I lenker til høyre finner du dessuten relevant informasjon for kommuneøkonomi (som vil oppdateres i løpet av dagen).

Kommunenes vekst i frie inntekter for 2022

Frie inntekter omfatter rammetilskudd og skatteinntekter. Kommunene i Trøndelag anslås samlet å få en nominell vekst i frie inntekter på 1,6 prosent fra 2021 til 2022, se tabell som viser frie inntekter for Trøndelag: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/550-millionar-kroner-meir-i-frie-inntekter-til-trondelag-neste-ar/id2875924/

Anslag for kommunal deflator

Den kommunale deflatoren (generell pris- og lønnsstigning for kommunene) er anslått til 2,5 prosent for 2022.

Den kommunale deflatoren for 2021 er oppjustert fra 2,7 prosent til 3,3 prosent. 

Statsbudsjettkonferanse Trøndelag og KS-sending 13. oktober

Statsforvalteren i Trøndelag arrangerer et digitalt teamsmøte som starter kl 14:00 13. oktober. Lyark fra denne samlinga er lagt ut her: https://www.statsforvalteren.no/Trondelag/Kommunal-styring/Kommuneokonomi/digitalt-mote-om-statsbudsjettet-2022---trondelag/

KS sentralt vil tidligere samme dag komme med sine kommentarer i nasjonal sending kl 11:00 -13:00: https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/statsbudsjettet-2022/folg-ks-seminaret-om-statsbudsjettet-13.-oktober/

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.