Kverva – søknad fra Nutrimar AS om midlertidig tillatelse til økt produksjon i biproduktanlegget – Frøya kommune

Høringsfrist:
27. oktober 2023 23.59

.

Publisert 21.09.2023

Nutrimar AS søker om midlertidig økt produksjon i biproduktanlegget på Kverva, fra et råstoffmottak på 39 000 tonn til et råstoffmottak på 45 000 tonn per år.

Biproduktanlegget på Kverva er omfattet av EUs industriutslippsdirektiv (IED), der det blant annet stilles krav til å benytte de beste tilgjengelige teknikker (BAT). Dagens krav til BAT er under revidering. I påvente av krav om nye forpliktende utslippsnivåer (BAT-AEL), velger Nutrimar AS å søke om en midlertidig økt utslippstillatelse, framfor søknad om permanent økt utslippstillatelse. Søknaden gjelder derfor kun ut året 2023.

Søknaden med vedlegg er tilgjengelig i menyen til høyre.

Innhold i en tillatelse
Prosessering av biprodukter krever sørskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet produksjonsramme og grenseverdier for støy, lukt og utslipp til vann. Alle tillatelser til forurensende virksomhet skal være tilgjengelig på www.norskeutslipp.no. Biproduktanlegget til Nutrimar tilhører kategorien landbasert industri.

Frist for merknader
Eventuelle merknader må sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller sftlpost@statsforvalteren.no innen 23.10.2023, med referanse 2018/1475.