Høring - søknad om tillatelse for drift av Frigård skytebane - Forsvarsbygg - Stjørdal kommune

Høringsfrist:
20. februar 2023 23.59

Forsvarsbygg søker om endring av tillatelse til drift av Frigård skytebane. 

Publisert 20.01.2023

Bakgrunn for søknad

I en tillatelse setter Statsforvalteren vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet begrensning i typer og mengder avfall, grenseverdi til støy og støv, kontroll på utslipp til vann og lignende.

Forsvarsbygg har tillatelse til drift av Frigård skytebane i utslippstillatelse fra 2003. Bakgrunn for søknaden er at aktiviteten på Frigård vil øke som følge av beslutninger om flytting av militære avdelinger til Værnes-regionen. Vilkårene om bruksbegrensninger i gjeldende tillatelse begrenser Forsvaret i å kunne optimalisere utnyttelsen av banekapasitetene. Dette vil forsterkes når behovet for skytetrening tiltar. Det er også behov for å revidere rammene for ammunisjonsforbruk og grenseverdiene for støyende utslipp.

Alle gjeldende tillatelser (etter forurensningsloven) er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Søknaden med tilhørende vedlegg er tilgjengelig i menyen til høyre.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 20.02.2023.