Rådslag gir bedre tilbud til de med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer

Forside av Rådsdokumentet
Rådsdokumentet skal bidra til å styrke samhandlingen rundt pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer. Foto: Statsforvalteren i Trøndelag.

Vi har forventninger om at rådene blir tatt inn i helsefellesskapenes videre arbeid med å styrke samhandlingen rundt pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, sier Kenneth Ledang, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Publisert 03.03.2023

Det var i slutten av november 2022 at psykisk helse- og rustjenester fra kommune- og spesialisthelsetjenesten, pårørende og representanter og representanter fra brukerorganisasjoner i Trøndelag ble invitert til Trøndersk rådslag 2022.
Målet var at man i fellesskap skulle finne svar på hvordan man gjennom samarbeid kan yte bedre hjelp til pasienter i den aktuelle gruppen som mottar bistand fra begge tjenestenivå.

Samlingen i november har munnet ut i et rådsdokument, som nå er klart. Fylkeslege Jan Vaage i Trøndelag har sendt dokumentet til sekretariatene i de to helsefellesskapene i Trøndelag. I tillegg vil dokumentet bli sendt til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

Rådene som kom ut av rådslaget vil også kunne ha viktig overføringsverdi til andre helsefellesskap og fylker i landet. Rådgiverkolleger innen rus- og psykisk helse ved landets øvrige statsforvalterembeter vil også motta dokumentet. Nå er det opp til helsefellesskapene å ta dette inn i sitt arbeid for å styrke samhandlingen rundt personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer jfr. målsettingen med rådslaget, avslutter seniorrådgiver Kenneth Ledang.

Kenneth Ledang, Foto S. Ledang.JPG

Rådene som kom ut av rådslaget vil også kunne ha viktig overføringsverdi til andre helsefellesskap og fylker i landet, sier seniorrådgiver Kenneth Ledang hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Her kan du lese hele rådsdokumentet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner