Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Det er utarbeidet en Kvikk-guiden som gir praktisk veiledning til aktiviteter og vurderinger som er nødvendig ved utprøving og innføring av velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.03.2021

 Guiden er utarbeidet i regi av Nasjonalt velferdsteknologiprogram og bygger på KS sitt Veikart for tjenesteinnovasjon og andre Kvikk-guider innenfor samme tematikk

Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser gir stor nytteverdi for bruker selv, for pårørende og for tjenesten, når det brukes riktig og barnet settes i sentrum.

Bruk av velferdsteknologi betyr helhetlig fokus på barnets hverdag, hele døgnet, hele uka og hele livsløpet. Dette forutsetter et tverrsektorielt samarbeid mellom helsepersonell, ansatte på skole og teknisk personell i kommunen.

En viktig kilde til informasjon og inspirasjon er erfaringer fra andre kommuner. Gjennom Kvikk-guiden lenkes det til eksempler fra andre kommuner, samt relevante ressurser. Det oppfordres til å lese igjennom eksemplene for å tilegne seg en god forståelse av mulighetsrommet for velferdsteknologi. I Trøndelag er det flere kommuner som jobber med å utvikle gode velferdsteknologiske løsninger til bruk hos barn med funksjonsnedsettelse. Steinkjer kommune er  deltagere i det nasjonale velferdsteknologiske prosjektet for barn og unge.

 

Som en del av det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet har Nasjonalt senter for e-helseforskning utført forskning knyttet til utprøvingsprosjekter for velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Forskningen gir en god forståelse av utfordringsbildet, mulighetsrommet, gevinstpotensialet, samt tekniske og organisatoriske forutsetninger for å lykkes med implementering av velferdsteknologien. Publikasjonene ligger samlet på Helsedirektoratets nettsider.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.