Tildeling av tilskudd for å motvirke ensomhet blant sårbare eldre under den pågående koronapandemien.

Det er nå fordelt nesten 34 millioner kroner i Trøndelag for å bidra til å motvirke ensomhet blant eldre.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.10.2020

Mange eldre har blitt hardt rammet under koronapandemien, og for mange eldre har de siste månedene vært en ensom tid med begrensinger på sosialt fellesskap, aktiviteter og stengte møteplasser.

Tilskuddet er fordelt til kommuner og frivillige/ideelle organisasjoner for raskt å legge til rette for mer aktivitet for sårbare eldre i den pågående koronasituasjonen.

Helsedirektoratet har revidert anbefalingene for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner. Direktoratet presiserer at kommuner ikke kan nekte besøk til dem som bor i omsorgsbolig.
Se  nasjonal veileder om Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger, og tiltak mot sosial isolering 

Fylkesmannen i Trøndelag forvalter tilskuddsordningen fra Helse og omsorgs departementet, og midlene som tildeles skal anvendes løpende og innen utgangen av 2021. Tilskuddet er fordelt etter 2 ordninger, eldre som bor i eget hjem – og eldre som bor på institusjon:

1. Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet blant eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig Tildelt kr. 15 168 400,-
Tilskuddsordningen er etablert som en engangsbevilgning for raskt å koronasituasjonen. Formålet er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.
2. Aktivitetstilbud og besøksvert for eldre som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning.

Målet for aktivitetstilbud er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste.

Målet for besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig er at kommuner legger til rette for/ i samarbeid med frivilligheten, å bistå slik at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte.

Fordelingen av tilskuddet til kommuner og frivillige organisasjoner i Trøndelag, finner du i presentasjoner på høyre side.
Der finner du også regelverket for begge tilskuddsordningene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.