Tildeling av tilskudd til kompetanse og innovasjon på helse - og omsorgsområdet

Kommunene i Trøndelag har i 2020 over kr. 44 millioner som skal benyttes til Kompetanse og innovasjon i helse- og omsorgstjenestene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.05.2020

Fylkesmannen har tildelt  midler over tilskuddsordningen kompetanse og innovasjon til helse og omsorgstjenestene. Med overført fra 2019 og nye midler i 2020, har kommunene over kr. 44 millioner som skal gå til kompetanse og innovasjon.

Søknadene fra kommunene var imidlertid på over kr. 92 millioner, så det er ingen tvil om at kommunene i Trøndelag opplever å ha behov for kompetanse- og innovasjonstiltak for å styrke arbeidet med å kunne gi gode helse og omsorgstjenester for sine innbyggere.

Målet med å gi tilskudd til kommunene er å styrke deres evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og å gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet. Informasjon om tilskuddsordningen finner du her

Kompetanse:

Kommunene skal gjennom å analysere egne utfordringer for fremtidens helse og omsorgstjenester sikre at de har nødvendig kompetanse. For de fleste kommuner vil det si at man gjennom strategisk kompetansekartlegging prioriterer hvilke opplæringstiltak som er nødvendig i sin kommune. Det skal prioriteres grunn – og videreutdanninger. I tillegg er opplæring i Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) noe kommunene skal  jobbe med. Imidlertid har Fylkesmannen i 2019 valgt å kjøre felles opplæring for kommunene på BPA. I utgangspunktet skal dette arbeidet videreføres i 2020.

Innovasjon:

Det er tildelt kr. 7 300 883,- til å utvikle velferdsteknologiske løsninger i kommunene. Informasjon om arbeidet med velferdsteknologi finner dere her

Videre er det tildelt kr.  16 847 861,- til ulike innovasjonstiltak. Under dokumenter finner du oversikt over hvilke prosjekt de ulike kommuner jobber med.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.