Personer med funksjonsnedsettelse - en ressurs

Sysselsettingsandelen blant funksjonshemmede er betydelig lavere enn i befolkingen totalt. Andelen funksjonshemmede i aldersgruppen 15–66 år som er i arbeid er på 44 prosent, mens andelen i befolkning totalt er på 74 prosent ifølge SSBs arbeidskraftsundersøkelse (2. kv. 2018).

Trondheim kommune har med skjønnsmiddeltilskudd jobbet innovativt for å finne gode løsninger for å få flere i jobb. Se eksempler på det her

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.10.2019

I Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020–2030, «Et samfunn for alle» trekkes det frem at Sysselsettingsandelen blant funksjonshemmede er betydelig lavere enn i befolkingen totalt. Andelen funksjonshemmede i aldersgruppen 15–66 år som er i arbeid er på 44 prosent, mens andelen i befolkning totalt er på 74 prosent ifølge SSBs arbeidskraftsundersøkelse (2. kv. 2018). Det har ikke vært større endringer i sysselsettingsandelen for noen av disse gruppene de siste årene.

Det er i strategien sagt at man skal jobbe for å:

  • Legge til rette for økt arbeidsinkludering.
  • Legge til rette for god tilgang til nødvendig assistanse og hjelpemidler for at arbeidstakere med funksjonsnedsettelse skal sikres deltakelse i arbeidslivet.
  • Gjøre det lettere for arbeidsgiver å ansette personer med nedsatt funksjonsevne ved å skape trygghet for arbeidstaker og arbeidsgiver.
  • Gi arbeidsgivere god kjennskap til hvordan arbeidsplassen kan tilrettelegges for personer med nedsatt funksjonsevne.

Det er stor forskjell i sysselsetting ut ifra både type og grad av funksjonsnedsettelse. Grad av funksjonsnedsettelse spiller en betydelig rolle i overgangen fra utdanning til arbeid. Det er særlig personer med større funksjonsnedsettelser som har størst problemer med å bli sysselsatt. Dette kan blant annet være knyttet til utfordringer når det gjelder tilpasninger og tilgjengelighet, men også arbeidsgiveres holdninger. Mye tyder på at arbeidsgivere gjør forskjell på å legge til rette for allerede ansatte og det å rekruttere nye. Studier viser at rundt 60 prosent av arbeidsgivere er positive til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne. Det er imidlertid usikkert om det er en sammenheng mellom positiv holdning og konkret handling. (Et samfunn for alle – strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020 – 2030)

Å jobbe innovativt og nytenkende med å gi arbeidsgivere støtte i å se personer med funksjonsnedsettelse som ressurser er nødvendig. Gjennom å  legge til rette for å rekruttere og/eller samarbeide med andre aktører slik at flere kommer ut i arbeid og sysselsetting kan personer med funksjonsnedsettelse være en god arbeidstaker og samtidig oppleve å få en bedre livskvalitet.  

Fylkesmannen tildelte Trondheim kommune i 2018 skjønnstilskudd for å jobbe innovativt med å utvikle gode samarbeidsløsninger. Byåsen bo- og aktivitetstilbud i Trondheim kommune og Sverresborg museum har i snart to år hatt et samarbeidsprosjekt hvor muséet er en arbeidsarena for mennesker med ulike grader av funksjonsnedsetting. De hjelper til, ikke bare med forefallende arbeid, søppelhåndtering, snekring, stelling og mating av dyr, men de er også blitt en selvsagt del av staben ved muséet.

I 2018 vant “Aktiv i Bedrift” Trondheim kommunes Innovasjonspris. Innovasjonen i prosjektet er at man snur perspektivet fra bruker og mottaker av tjenester til medarbeider og en ressurs for bedriften

Vi anbefaler deg å se filmen hvor du får innblikk i hvilke arbeidsoppgaver som utføres ved Sverresborg museum. 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.