Oppretter brukerråd

Retten til å bestemme over seg selv er noe alle mennesker ønsker. Men brukermedvirkning i tjenestene til mennesker med utviklingshemming har ofte vært mangelfull, derfor oppretter vi et brukerråd.

Publisert 15.10.2021

Retten til å bestemme over seg selv og eget liv er iboende hos alle mennesker, inkludert mennesker med utviklingshemming. Norge ratifiserte i 2013 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD.

Gjennom tilsyn med kommunene i Trøndelag har Statsforvalteren sett at det er «hull» i brukermedvirkningen og at dette per i dag i liten grad er satt i system.

For at mennesker med utviklingshemming skal få innflytelse og reell innvirkning på tjenester, må vi høre deres stemme.

Derfor har Statsforvalteren gitt Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag nord (USHT) i oppdrag å koordinere arbeidet med å opprette brukerråd.

Kan påvirke tilbudet

Hensikten med brukerrådet er å gi Statsforvalteren innspill på utfordringer personer med utviklingshemming støter på i møtet med kommunale helse- og omsorgstjenester. Resultatene av arbeidet i brukerrådet skal så

bidra til at kommunene får et bedre grunnlag for å sikre brukermedvirkning på kommunalt nivå, og å få bedre verktøy i planleggingen av gode tjenester til mennesker med utviklingshemming.

Har du lyst til å bli med?


Vi leter nå etter gode kandidater som kan tenke seg å sitte i brukerrådet, og som på den måten være med på å påvirke tilbudet og tjenestene til denne gruppen.

Allerede er det flere som har meldt seg som interessert, men vi trenger flere kandidater.

Kan du tenke deg å sitte i brukerrådet?

Da kan du ta kontakt med Utviklingssenteret:
Telefon: 419 33 673, eller e-post: utviklingssenter@verdal.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.