Får nasjonalt oppdrag

Regjeringen foreslår å gi Fylkesmannen i Trøndelag oppdrag med å tilby alle landets kommuner et verktøy for planlegging av framtidens helse- og omsorgstjeneste.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.10.2018

Fylkesmannen i Trøndelag har de siste årene utviklet et verktøy for analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenesten i kommunene gjennom en egen ressursportal. Portalen er tilrettelagt styringsinformasjon, analyseverktøy og metode, samt veiledere utarbeidet av og for kommunene.

Ressursportalen er kommet i stand etter samarbeid med en rekke aktører. Departementet har over år bidratt med penger til prosjektet. For inneværende år fikk Fylkesmannen 1,5 millioner kroner fra departementet til å utvikle portalen videre, noe regjeringen ønsker å videreføre neste år.

Målet er en ressursportal for hele landet, der kommunene på en enkel måte kan finne relevante plan- og styringsdata og analyseveiledning. 

Fortsatt kommuner uten plan 

God planlegging i kommunene er et viktig virkemiddel for utbygging og omstilling av tjenestene i møte med nye krav og behov. Fortsatt er det mange kommuner rundt om i landet som ikke har satt framtidige omsorgsutfordringene på dagsorden i kommunal planlegging. Regjeringen har som mål at alle kommuner skal foreta analyser av morgendagens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet og sette dem på dagsorden i sitt kommunale planarbeid.

Som en del av arbeidet med kvalitetsreformen «Leve hele livet» foreslår regjeringen å bevilge Fylkesmannen to millioner kroner til en styrking av ressursportalen. Midlene skal bidra til at ressursportalen blir tilgjengelig for alle landets kommuner og være et verktøy i deres arbeid med reformen. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.