Demensplan 2025

Demensplan 2025 er den tredje nasjonale demensplanen og er regjeringens femårsplan (2021–2025) for å forbedre tilbudet til personer med
demens og deres pårørende. Det overordnede målet er å bidra til et mer demensvennlig samfunn

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.01.2021

Demensplan 2025 har følgene mål:
1. Personer med demens og deres pårørende fanges opp til rett tid
og sikres gode og tilpassede tjenester.
2. Personer med demens og deres pårørende sikres medbestemmelse og
deltakelse i et demensvennlig samfunn, slik at de kan leve aktive og
meningsfylte liv med fysisk, sosial og kulturell aktivitet som er tilpasset den
enkeltes interesser, ønsker og behov.
3. Økt forskning og kunnskap om forebygging og behandling av
demens.

Strategiene og tiltakene i Demensplan 2025 skal bidra til å sette demensutfordringer på dagsordenen i kommunenes og helseforetakenes ordinære planarbeid. Målet er å sikre langsiktig og helhetlig planlegging av lokalsamfunn og omgivelser samt dimensjonering og kvalitetsutvikling av tjenester til et økende antall personer med demens samt deres pårørende.

Demensplan 2025 inneholder fire hovedinnsatsområder:
1.medbestemmelse og deltakelse
2.forebygging og folkehelse
3.gode og sammenhengende tjenester
4.planlegging, kompetanse og kunnskapsutvikling

Statsforvalteren i Trøndelag er i ferd med å gjennomføre en kartlegging av status på demensområdet i kommunene i Trøndelag. Dette i forbindelse med avslutning av Demensplan 2020. Fokuset for kartleggingen er den enkelte kommunes status mht mål, strategier og tiltak i Demenssatsinga. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Verdal er samarbeidspartner i denne undersøkelsen. Besvarelsene fra kommunene vil bli sammenfattet og brukt i den videre dialogen mellom Statsforvalteren og kommunene når det gjelder demenssatsinga. Besvarelsene vil også utgjøre et viktig grunnlag for Statsforvalterens rapportering og dialog i møter med Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Dere finner kart over antall demente i kommunene her

Lansering av demensplanen 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.