Eksamen grunnskole

Eksamen skal være i samsvar med læreplanverket. Læreplanen i faget fastsetter om elevene kan trekkes ut til eksamen, og hvilken eksamensform som skal benyttes. Eksamen kan være lokalt gitt (muntlig) eller sentralt gitt (skriftlig). Eksamen skal organiseres slik at eleven får vist kompetansen sin i faget.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 27.03.2024

Sensorer i grunnskolefagene er oppnevnt

Statsforvalteren har før påske oppnevnt i overkant av 100 lærere som sensorer til grunnskoleeksamen i norsk, matematikk og engelsk.


Publisert 14.02.2023

Vil du bli sensor?

Etter tre år uten eksamen i grunnskolen, går vi nå mot en vår med eksamensgjennomføring. I mellomtiden har vi fått nye læreplaner i fag – og det er utviklet nye oppgavetyper som er i tråd med disse. Mange lærere har deltatt på kurs, både i regi av Statsforvalteren, og Udir – og flere kommuner har også arrangert kurs for å forberede lærerne på de nye eksamenene. Interessen og engasjementet har vært stort.


Publisert 22.11.2022

Utdanningsdirektoratet gjennomfører informasjonsmøte for IT-ansvarlige 8. desember

Utdanningsdirektoratet inviterer til digitalt informasjonsmøte med IT-ansvarlige som hjelper skoleeiere med å tilrettelegge teknisk gjennomføring av prøver og eksamen.


Publisert 13.09.2022

Digital samling om eksamen etter LK20/LK20S

Utdanningsdirektoratet vil i samarbeid med Statsforvalteren arrangere eksamenssamling for potensielle sensorer i grunnskolen, i fagene norsk, matematikk og engelsk.


Publisert 28.01.2022

Digitale eksamenssamlinger for sensorer i skriftlig eksamen etter LK20

Sensorer som er oppnevnt til sentralt gitt skriftlig eksamen i nye fagkoder etter LK20 vil få invitasjon til eksamenssamling


Publisert 14.09.2021

Fagdager for lærere som underviser i matematikk, norsk og engelsk i grunnskolen

Nye læreplaner i fagene gir nye eksamener. Statsforvalteren gjennomfører, i samarbeid med prøveutviklerne for eksamen, nå fagdager i matematikk, engelsk og norsk.


Publisert 24.02.2020

Informasjon om eksamen i grunnskolen 2020

Det årlige brevet med informasjon om planlegging og gjennomføring av grunnskoleeksamen er nå sendt ut til alle skoleeiere i fylket.


Publisert 02.07.2019

Oppmannsrapporter fra årets grunnskoleeksamener

Årets sensur er over, og elevene i både grunn- og videregående skole har nå mottatt vitnemålene sine.


Publisert 16.08.2018

Erfaringer fra årets eksamen i grunnskolen

Rundt 100 sensorer sensurerte årets eksamener i norsk, engelsk og matematikk i grunnskolen.


Om organisering og gjennomføring av sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen 2024

Kunngjøring av trekk
Tirsdag 7. mai kl. 09:00 

Sensorskolering for oppnevnte sensorer
Mandag 3. juni  

Fellessensur for alle sensorer
Onsdag 19. juni

Vi ber skoleeiere ta hensyn til disse datoene ved planlegging av lokalt gitt eksamen, og når dere foreslår fagpersoner til sentralt gitt eksamen.