Desentralisert kompetanseutvikling

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 18.12.2023

Digitale ressurser om bekymringsfullt fravær

Fravær, uansett årsak, får både sosiale og faglige konsekvenser for barn og elever. Det er derfor viktig at barnehager og skoler jobber forebyggende, og håndterer bekymringsfullt fravær, tidlig og godt. Dette arbeidet fordrer god systematikk; ikke fra enkeltansatte – men fra hele kollegiet.


Publisert 29.06.2022

Oppdaterte styringsdokumenter for Dekom i Trøndelag

Samarbeidsforum for Dekom i Trøndelag har nylig revidert styringsdokumentene som rammer inn arbeidet med forvaltningen av ordningen her i Trøndelag.


Publisert 14.09.2021

Fagdager for lærere som underviser i matematikk, norsk og engelsk i grunnskolen

Nye læreplaner i fagene gir nye eksamener. Statsforvalteren gjennomfører, i samarbeid med prøveutviklerne for eksamen, nå fagdager i matematikk, engelsk og norsk.


Publisert 19.02.2021

Skriveramme for langsiktig kompetanseutviklingsplan i kompetansenettverkene

Den desentraliserte modellen for kompetanseutvikling skal møte lokale behov. Dette betinger gode analyseprosesser lokalt, og godt regionalt samarbeid.


Publisert 11.09.2020

Begynneropplæringen i trønderske skoler er på dagsorden!

Den tidlige opplæringen i lesing, skriving og regning er svært viktig; ikke bare for å sikre elevene en god start; det er også med på å legge et godt grunnlag for hele skoleløpet. Samarbeidsforum i Trøndelag har derfor bestemt at akkurat dette temaet skal være ei felles satsing i Trøndelag.


Publisert 07.05.2020

Skriveramme for skoleutvikling i DEKOM

God planlegging er en viktig del av all skoleutvikling. En plan for skoleutviklingen synliggjør målene, tydeliggjør milepæler for arbeidet, beskriver virkemidlene, og synliggjør også hvem som er ansvarlig for hva.


Publisert 12.12.2019

Utdanningsdirektoratet presenterer nye læreplaner i Trøndelag

Vi fikk nylig fastsatt nye læreplaner i fag. De skal tas i bruk fra neste skoleår. Utdanningsdirektoratet var i høst på besøk i Trøndelag for å informere, og gi gode råd til skoler og skoleeiere om arbeidet med de nye læreplanene.


Publisert 25.11.2019

Tilbud om støtte til implementering av nye læreplaner

Fylkesmannen skal støtte skoleeierne i implementeringen av nye læreplaner.


Publisert 25.10.2019

Fagfornyelsen – hva skjer i Trøndelag

Læreplanen vår fornyes; overordnet del ble fastsatt i 2017 – og snart vedtas også læreplanene i fag.


Publisert 25.01.2019

Etterutdanning for førsteklasselærere

Måten vi arbeider med desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen, kalles Trøndelagsmodellen. Samarbeidsforum er det overordnede beslutningsorgane. Her prioriteres og planlegges tiltak for kompetansenettverkene i vårt fylke. Noen tiltak er fellestiltak; blant annet har samarbeidsforum besluttet å tilby etterutdanning for alle høstens førsteklasselærere i fylket.