Søk om midler til rammeplanarbeid

Invitasjon til barnehager som behøver støtte til innføring av rammeplan i barnehagen. Med tema: Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.11.2018

Fylkesmannen er i tildelingsbrev fra Utdanningsdirektoratet gitt oppgaven med å følge opp barnehagemyndigheter med barnehageeiere som ikke har tatt i bruk ny rammeplan. Som ett av tiltakene tilbyr Fylkesmannen barnehagebasert kompetanseutvikling med ekstern veiledning. Det er inngått avtale med Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) til å gjennomføre tiltak i 10 barnehager.

Kommunen som barnehagemyndighet skal påse at barna får et pedagogisk og trygt barnehagetilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Dersom barnehagemyndigheten kjenner til barnehager i kommunen som har behov for støtte til bedre å kunne ta i bruk den nye rammeplanen, er dette en mulighet for kommunen som barnehagemyndighet å motivere barnehageeier å søke på dette tiltaket.

Fylkesmannen har valgt Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning som tema for tiltaket. Temaet er ett av de fire tematiske satsingsområdene i «Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018 – 2020». Som beskrevet i strategien skal arbeidet med satsingsområdet styrke de ansattes kompetanse i å forebygge utestenging, mobbing, krenkelser, og uheldige samspillsmønstre, og fremme et godt og trygt barnehagemiljø. Kompetansestrategien er et viktig virkemiddel for å støtte implementeringen av forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Se mer informasjon i lenken til høyre, her finner du også søknadsskjema. 

Søknadsskjema må fylles ut og sendes til fmtlarkiv@fylkesmannen.no 

Søknaden må markeres med 2018/15327.

Frist for å søke er 1.desember 2018.

Barnehagene vil få svar fra Fylkesmannen innen desember 2018 om de får være med eller ikke.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.