Informasjonsfilmer om barnehage

Her har vi samlet videomateriale rettet mot barnehagesektoren.

Spesialpedagogisk hjelp i barnehage

I arbeidet med å informere om endringer i barnehageloven har vi laget en serie korte filmer/webinar som barnehager kan bruke i foreldremøter.

Styrer i kommunal barnehage

Rune Midtlyng er styrer ved Lade barnehage og setter fokus på hvordan barnehage og foreldre kan samarbeide om nulltoleranse mot utenforskap, krenkelser og mobbing når felleskapet feiler.

Kommunen som barnehagemyndighet

Kari Lise Stensby arbeider i Trondheim kommune hvor hun er en av flere som ivaretar funksjonen som lokal barnehagemyndighet. Hun forteller om oppgavene til barnehagemyndigheten og hvordan de kan hjelpe foreldre og barnehager. 

Forskning

Ingrid Lund er professor II ved DMMH og professor ved Universitetet i Agder. Fra sin forskning om mobbing i barnehage vil hun sette fokus på:

  • Hvem definerer hva som er et trygt og godt barnehagemiljø?
  • Hvordan kan holdninger hos barnehagens ansatte avgjøre om dialogen åpner opp, eller lukker for samarbeidet mellom barnehagen og foreldre?

Foreldreperspektivet

Einar Olav Larsen er leder for det nasjonale foreldreutvalget for foreldre i barnehage (FUB). Han løfter fram foreldrestemmen i samarbeidet, og kommer med tips til hvordan hjem og barnehage kan samarbeide.

Styrer i privat barnehage

Ole Martin Steffensen er styrer ved Tempe barnehage. Han er opptatt av å etablere trygge relasjoner med den enkelte familie og forteller her om hvordan barnehagen er den profesjonelle parten.

Nye regler i barnehageloven 

Kristin Moe er juridisk rådgiver hos Statsforvalteren i Trøndelag. Hun setter fokus på de nye endringene i barnehageloven som skal bidra til å sikre at barn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

Mobbeombudet

Hans Lieng er mobbeombud for barn og elever i barnehager og skoler i Trøndelag. Her forteller han hvordan han kan hjelpe foreldre til å tale barnets sak.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.