Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Foredrag om inkluderende læringsmiljø

Guttorm Helgøy har laget et praksisnært og svært nyttig foredrag i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag, om blant annet kartlegging og observasjon av læringsmiljø.

Publisert 12.01.2021

Helgøy samarbeider blant annet med Universitetet i Stavanger om foredrag, kursing og problemløsing knyttet til arbeidet mot mobbing. Han har prosjektlederansvar for "Kartlegging og tiltak for elever med reguleringsvansker i skolen" og "Trygg i Fjell/Fellesskap" i Øygården kommune, og han er rektor ved Ganstø Ressurssenter - et tilbud til elever på ungdsomstrinnet som av ulike årsaker ikke mestrer skolehverdagen på nærskolen sin.

Tema i webinaret 

  • Utfordringer og spenningsfeltet individ og gruppe
  • Ulike måter å kommunisere på ved gruppeledelse
  • Kartlegging og systematisk observasjon (og konkrete verktøy for å få til dette)
  • Hvordan gripe inn på en effektiv og fortsatt skånsom måte?