Informasjonsbrev uke 9 2022

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga.

Publisert 01.03.2022

Endringer i beitelagskart på Kilden kan meldes inn før 21. mars 

Nibio oppdaterer beitelagskartene på kilden.nibio.no hvert år. Kommuner som får informasjon om endring av beiteområder fra beitelagene bes sende kart med markering av endringer til Statsforvalteren. Klikk deg inn via lenken over og zoom eller skriv inn kommunenavn for å få opp beitelag i din kommune. 

Vær oppmerksom på at kartene til lag som ikke søker om miljøtilskudd til drift av beitelag forsvinner fra Kilden. Hvis laget søker et senere år, vil kartet bli synlig igjen. Kartene vi ser nå er fra 2020.   

Kontaktperson: Grete Nytrøen Kvavik 

Oppdatering av Agros 24. februar – vedtak må lastes opp ved dispensasjon 

Ved behandling av søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom, der statsforvalteren har gitt dispensasjon, må vedtaket lastes opp på saker der det er huket av for at det er innvilget dispensasjon. Hvis dispensasjon er avslått eller avvist, må saksbehandler gi en utfyllende kommentar om dette. Det samme gjelder hvis kommunen mener at dispensasjon ikke er nødvendig. Endringene skal gjøre det enklere å få oversikt over saken i forbindelse med kontroll og sikre at saksbehandler ikke huker av for at dispensasjon ikke er nødvendig uten å være sikker på at det er riktig. 

Kontaktperson: Grete Nytrøen Kvavik 

Søknad om produksjonstilskudd og avløsetilskudd - del 1 

Søknadsomgangen åpner 1. mars. Søknadsfrist er 15. mars. Siste frist for å endre opplysninger i del 1 av søknaden, samt levere søknad med reduksjon i tilskudd på grunn av sen levering er 29. mars. 

Kontaktperson: Marianne Olsen 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.