Informasjonsbrev uke 11 2022

Les ukas informasjonsbrev til kommunene.

Publisert 15.03.2022

Minner om frist for oppdatering av endringer i beitelagskart 21. mars 

Beitelagene i fylket er informert om at endringer i beiteområdet kan meldes inn til kommunen før 20. mars. Kommunene må sende kart med endringer videre på e-post til fmnogkv@statsforvalteren.no  så fort som mulig, så kartene på kilden.no kan bli oppdatert når søknadsdata om miljøtilskudd til beitelag for 2021 blir knyttet til kartene etter påske. Les mer om beitekart og beitestatistikk på nett på Nibios nettside. 

Kontaktperson: Grete Nytrøen Kvavik  

Skal du behandle søknader om tilskudd til tiltak i beiteområder? 

Meld deg på webinar 22. mars kl 12-14. 

Kontaktperson: Grete Nytrøen Kvavik 

Klage på vedtak om Miljøtilskudd i jordbruket (RMP)  

Landbruksdirektoratet ber oss om å minne kommunene om at vedtak om regionalt miljøtilskudd er enkeltvedtak og derfor kan påklages jf. forvaltningsloven § 28. Behandling av klagen og klagefristen er omtalt i Rundskriv 2021/12 Forvaltningsansvar og saksbehandling. 

Kontaktperson: Arne Farup, fmnoafa@statsforvalteren.no, tlf. 75 54 78 44 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.