Informasjonsbrev til kommunene uke 33 2022

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga til kommunene. 

Publisert 16.08.2022

Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd 

Det er nå gjort klart for endelig godkjenning av ekstrautbetalingen fagsystemet eStil PT. Fristen for å endelig godkjenne saker er 26.08.2022. Rundskriv 2022-38 om ekstrautbetalingen og veiledning til saksbehandlerne er publisert på Landbruksdirektoratet sin nettside. Opptak av landbruksdirektoratets webinar finner du her: 

Kontaktperson: Marianne Olsen 

Husk å journalføre meldinger om mulig produksjonssvikt 

Vi ser at det kan gå mot en høst med søknader om tilskudd ved klimabetinget produksjonssvikt. Landbruksforetakene skal varsle kommunen så tidlig som mulig når de ser at det kan bli produksjonssvikt. Dette fordi kommunen skal kunne kontrollere skader og skadeårsak før innhøsting. Slike meldinger er viktig dokumentasjon for skade hvis det kommer til søknad om tilskudd.  

Kommunen skal journalføre meldinger om mulig produksjonssvikt. 

Du finner mer informasjon om tilskuddsordningen og kommunens oppgaver på nettsiden til Landbruksdirekotatet. 

Kontaktpersoner: Åsa Hellem fra uke 34, Grete Nytrøen Kvavik denne uka 

Inn på tunet-aktuelle gårdbrukere i kommunen? 

Inn på tunet Norge SA og NLR inviterer til digitalt Inn på tunet-kurs fire kvelder i august og september. Tips en bonde i kommunen din! Påmeldingsfristen er 25. august. 

Les mer på nettsiden vår. 

Kontaktperson: Ingrid H. Roaldsen 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.