Informasjonsbrev til kommunene uke 38 2022

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga til kommunene.

Publisert 20.09.2022

Har du meldt deg på? 

Hvis du er usikker på om du er påmeldt arrangementene våre, kan du søke på avsenderadressen ikkesvar@statsforvalteren.no. Da får du full oversikt over alt du er påmeldt. Du kan selvfølgelig kontakte kursansvarlig også, men det kan ta litt lenger tid å få svbar på den måten.

Hvis du fortsatt er usikker, er det ikke noe problem om du melder det på to ganger til samme arrangement. Vi sorterer bort ekstrapåmeldinger når deltakerlista settes opp. 

Innspill til utvikling av regionalt miljøprogram (RMP) for jordbruket i Nordland 2023-2026 

Se vårt brev datert 16. september 2022 til kommunene med flere. 

Strategien Regionalt miljøprogram (RMP) for jordbruket i Nordland skal nå rulleres for perioden 
2023–2026. Samtidig skal Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Nordland, oppdateres 
i samsvar med instruks fastsatt av Landbruksdirektoratet, og føringene som vedtas i ny RMP. 
Innspill til arbeidet med rullering av strategien (RMP) og forskriften kan innen 15.10.2022 
sendes som e-post til sfnopost@statsforvalteren.no, eller som brev til Statsforvalteren i 
Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø. Merk innspillet med j.nr. 2022/2674. 

I november 2022 vil utkast til ny RMP og forskrift bli sendt på ordinær 3 måneders høring. De 
endelige dokumentene skal vedtas av Statsforvalteren innen 01.04.2023 

Kontaktperson: Arne Farup, e-post: fmnoafa@statsforvalteren.no , tlf. 75 54 78 44 

Foreslå kandidater til Kulturlandskapsprisen Nordland 2022 innen 1. oktober 

Se vårt brev datert 21. juni 2022 til kommunene, der vi ber om at forslag på kandidater sendes til sfnopost@statsforvalteren.no, og med kopi til fmnoafa@statsforvalteren.no innen 1. oktober 2022. 

Formålet med Kulturlandskapsprisen Nordland er å bidra til oppmerksomhet rundt bærekraftig drift av jordbruksarealene i fylket og sette fokus på de nærings- og samfunnsmessige verdiene som kulturlandskapet representerer. Den skal være en påskjønnelse for særlig innsats i dette arbeidet. Utdelingen skjer normalt under åpning av årets siste samling av Nordland fylkesting som i år er 5. desember.   

Kontaktperson: Arne Farup, e-post: fmnoafa@statsforvalteren.no , tlf. 75 54 78 44 

Regionale miljøtilskudd i jordbruket – søknadsomgangen 2022 

Søknadsomgangen ble åpnet 15. september. For foretakene er søknadsfristen 15. oktober, mens for beitelagene er fristen 15. november. Mer informasjon om søknadsomgangen ligger på vår nettside 

Brev fra Statsforvalteren med kommentarer til saksbehandlingen av søknadsomgangen 2022 sendes til kommunene i løpet av september. 

Kontaktperson: Arne Farup, e-post: fmnoafa@statsforvalteren.no , tlf. 75 54 78 44 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.