Informasjon til kommunene uke 51

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga

Publisert 19.12.2023

God jul! 

Landbruks- og reindriftsavdelinga hos Statsforvalteren takker for et godt samarbeid i 2023, og ønsker alle medarbeidere i kommunenes landbruksforvaltning en riktig god jul, og et godt nytt år! 

Forslå vinner av pris for veldrevet gårdsbruk 2023! 

Nordland landbruksselskap ønsker forslag innen 31. Januar! 

  • Kandidaten kan være enkeltbruker, brukerfamilie eller fellestiltak. Arbeidet på gården skal være en viktig inntektskilde for kandidaten. 
  • Kandidaten må vise til god utnyttelse av gårdens ressurser. 
  • Driften må ivareta bærekraft, miljøhensyn og god dyrevelferd. 
  • Kandidaten skal være utadrettet og ha en positiv holdning til yrket. 
  • Kandidaten skal ha vist et engasjement ut over selve gårdsdriften, og være en god ambassadør for landbruksnæringa. 

Les mer på nettsiden til selskapet. 

Frist 31.12.2023 - Møteplasser i landbruket 

Hjelp oss å lage gode møteplasser for gårdbrukere i Nordland. Vi har prosjektmidler i 2024 som skal brukes til næringsutvikling i det tradisjonelle landbruket. 

Les mer om midlene her  

Kontaktperson: Signe Pedersen 

Ved nyttår slutter vi å sende eget nyhetsvarsel til abonnentene på denne siden.  

Vi vil fortsatt samordne informasjon og legge den ut på tirsdager, men det blir slutt på e-posten fra SFNO LARA informasjon. Her kan du tegne abonnement på alt som legges ut av informasjon fra Landbruks- og reindriftsavdelinga, og på andre menypunkter på nettsiden vår. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.