Informasjon til kommunene uke 3 2024

Les ukas informasjonsbrev fra Landbruks- og reindriftsavdelinga

Publisert 17.01.2024

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd 

19. Januar er frist for å sette søknader som skal være med i hovedutbetalingen til foreløpig godkjent/avvist/avslått. 

Alle søknader som skal være med i hovedutbetalingen, må endelig godkjennes i perioden 20. januar til 4. februar.  Har det vært endringer i hvem som er endelig godkjenner, sjekk at tilgangen er på plass så fort som mulig. Mangler du tilgang må du ta kontakt med Gunnar Nygaard på e-post gunnar.nygaard@statsforvalteren.no. Det må fremgå av e-posten at den som skal ha endelig godkjennertilgang har budsjettdisponeringsmyndighet. 

Kontaktperson: Marianne Olsen 

Regionale miljøtilskudd i jordbruket 

De aller fleste kom i mål med foreløpig godkjenning av søknadene på regionale miljøtilskudd før jul. Noen få saker har fortsatt annen status og saksbehandlerne i kommunene det gjelder har fått en påminnelse på e-post i dag.

Vi låser satsene 2. februar og dere skal godkjenne endelig mellom 5. og 16. februar. (Senere godkjenning forsinker utbetalingen for de det gjelder.) 

Kontaktperson: Grete Nytrøen Kvavik 

Nytt autorisasjonskurs i februar 

Landbruksrådgivningen tilbyr kurs for plantevernmiddeklautorisasjon 28.-29. februar, og vi kommer til å be kommunene om å organisere eksamen for kandidatene. Mer informasjon kommer etter kurset, når vi har fått deltakerlista. 

Kontaktperson: Grete Nytrøen Kvavik.   

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.