Tilsyn med mudringstiltak ved Rødøy fergekai

Dato:
6. desember 2023
Sted:
Rødøy
Kommune:
Rødøy
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med Nordland fylkeskommunes mudringstiltak ved Rødøy fergekai. 

Publisert 16.11.2023

Tilsynet er en del av vår rutinemessige oppfølging av virksomheter som er regulert med utslippstillatelse. 

Tema for tilsynet:

  • Oppfølging av krav i tillatelsen
  • Metodikk for gjennomføring av tiltak
  • Disponering av masser og avfall
  • Internkontroll
  • Kontroll, overvåking og rapportering
  • Rutiner ved akutt forurensning
  • Beredskap

Kopi av varsel om tilsyn og inspeksjonsrapport kan lastes ned fra denne siden.

 

Dato:
6. desember 2023
Sted:
Rødøy
Kommune:
Rødøy
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga