Tilsyn med Tine SA avd. Sømna

Dato:
15. november 2023 12:00
Sted:
Saltnesodden 3
Kommune:
Sømna
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Tine SA avd. Sømna

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med Tine SA avd. Sømna.

Publisert 26.01.2024

Tilsynet var del av vår rutinemessige oppfølging av virksomheter som har utslippstillatelse fra Statsforvalteren.

Tema for tilsynet:

  • Utslipp til vann og luft
  • Tanklagring
  • Avfall
  • Internkontroll

Inspeksjonsrapport og kopi av varsel om tilsyn kan lastes ned fra denne siden.

Dato:
15. november 2023 12:00
Sted:
Saltnesodden 3
Kommune:
Sømna
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Tine SA avd. Sømna