Tilsyn med Østbø AS avd. Fauske

Dato:
17. oktober 2023
Sted:
Finneid
Kommune:
Fauske
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med Østbø AS sitt avfallsanlegg på Finneid i Fauske.

Publisert 10.10.2023

Tilsynet er del av vår rutinemessige oppfølging av virksomheter som er regulert med utslippstillatelse, og inngår i nasjonal tilsynsaksjon med behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy.

Tema for tilsynet:

  • Internkontroll
  • Miljøsanering
  • Håndtering av fluorholdige kjølegasser
  • Håndtering av farlig avfall
  • Utslipp til vann

Inspeksjonsrapporter og kopi av varsel om tilsyn kan lastes ned fra denne siden.