Tilsyn med Nord Vei og Asfalt AS avd. Evenes

Dato:
19. oktober 2023 09:00
Sted:
Berg Industriområde
Kommune:
Evenes
Ansvarlig:
Miljø- og klimaavdelingen
Målgruppe:
Nord Vei og Asfalt AS

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med Nord Vei og Asfalt AS ved deres anlegg på Evenes den 19.10.2023. 

Publisert 03.10.2023
 
Tilsynet er del av vår rutinemessige oppfølging av virksomheter som er regulert av forurensningsforskriften.

Tema for tilsynet:

  • Utslipp til vann og luft
  • Støy og lukt
  • Avfall
  • Internkontroll

Inspeksjonsrapport og kopi av varsel om tilsyn kan lastes ned på denne siden.

Dato:
19. oktober 2023 09:00
Sted:
Berg Industriområde
Kommune:
Evenes
Ansvarlig:
Miljø- og klimaavdelingen
Målgruppe:
Nord Vei og Asfalt AS