Tilsyn med Lofoten Industri AS

Dato:
19. oktober 2023
Sted:
Leknes
Kommune:
Vestvågøy
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga

Statsforvalteren har varslet tilsyn med Lofoten Industri AS sitt behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy.

Publisert 10.10.2023

Tilsynet er en del av en landsdekkende tilsynsaksjon med behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy.

 

Tema for tilsynet:

  • Internkontroll
  • Miljøsanering
  • Håndtering av fluorholdige kjølegasser
  • Håndtering av farlig avfall
  • Utslipp til vann

 

Kopi av varsel om tilsyn kan lastes ned fra denne siden.

Dato:
19. oktober 2023
Sted:
Leknes
Kommune:
Vestvågøy
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga