TIlsyn med Grytåga settefisk AS

Dato:
11. oktober 2023 09:00
Sted:
Grytåga
Kommune:
Vefsn
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdeling
Målgruppe:
Grytåga settefisk AS

Statsforvalteren har varslet med Grytåga settefisk AS i Vefsn kommune.

Publisert 09.10.2023

Statsforvalteren i Nordland skal føre tilsyn med akvakulturanlegg i fylket for å kontrollere at krav i forurensningsloven med tilhørende forskrifter og tillatelser blir etterlevd. Statsforvalteren fører også tilsyn med krav i internkontrollforskriften.

Vi ønsker at kontrollen skal bidra til at bedriften arbeider systematisk og risikobasert med å redusere sine påvirkninger på ytre miljø.

Aktuelle deltema kan være:

  • Resipientundersøkelser
  • Miljømål
  • Miljørisikovurderinger 
  • Avfallshåndtering
  • Internkontroll

Kopi av varsel om tilsyn kan lastes ned fra denne siden. 

Dato:
11. oktober 2023 09:00
Sted:
Grytåga
Kommune:
Vefsn
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdeling
Målgruppe:
Grytåga settefisk AS