Tilsyn med Fornes asfaltverk

Dato:
20. oktober 2023 07:45
Sted:
Fornes, Ballangen
Kommune:
Narvik
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Nordasfalt AS

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med Fornes asfaltverk i Ballangen, Narvik kommune. Verket drives av Nordasfalt AS.

Publisert 03.10.2023

Tilsynet er del av vår rutinemessige oppfølging av virksomheter som er regulert av forurensningsforskriften.

Tema for tilsynet:

  • Utslipp til vann og luft
  • Støy og lukt
  • Avfall
  • Internkontroll

Inspeksjonsrapport og kopi av varsel om tilsyn kan lastes ned fra denne siden.

Dato:
20. oktober 2023 07:45
Sted:
Fornes, Ballangen
Kommune:
Narvik
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Nordasfalt AS