Revisjon av Biomar AS avd. Myre

Dato:
22. mars 2023 10.00
Sted:
Bolstads vei 24
Kommune:
Øksnes
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Biomar AS avd. Myre

Statsforvalteren har varslet revisjon av Biomar AS sin forfabrikk på Myre i Øksnes kommune.

Publisert 17.02.2023

Revisjonen inngår i vår rutinemessige oppfølging av virksomheter som har utslippstillatelse fra Statsforvalteren.

Tema for revisjonen:

  • Internkontroll (virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid)
  • Utslippskontroll og oppfølging av øvrige vilkår i utslippstillatelsen
  • Avfallshåndtering

Revisjonsrapport og kopi av varsel om revisjon kan lastes ned fra denne siden.

Dato:
22. mars 2023 10.00
Sted:
Bolstads vei 24
Kommune:
Øksnes
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Biomar AS avd. Myre