Tilsyn med Østbø sitt tankanlegg

Dato:
6. desember 2022 09:00 - 12:00
Sted:
Vikan
Kommune:
Bodø
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Østbø AS

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn ved Østbø sitt tankanlegg for farlig avfall på Vikan. 

Publisert 12.12.2022

Tilsynet ble gjennomført som en del av våre rutinemessige kontroller med virksomheter som har utslippstillatelse fra Statsforvalteren. 

Temaene for inspeksjonen var

  • Forurensning til omgivelsene
  • Håndtering av farlig avfall
  • Internkontroll

Varselbrev kan lastes ned fra denne sida. Rapport kan også lastes ned her når denne er klar. 

Dato:
6. desember 2022 09:00 - 12:00
Sted:
Vikan
Kommune:
Bodø
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Østbø AS