Tilsyn med Værøy kommune

Dato:
8. november 2022
Sted:
Værøy
Kommune:
Værøy
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Værøy kommune

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med Værøy kommunes avfallsmottak for farlig avfall

Publisert 12.12.2022

Tilsynet ble gjennomført som en del av vår rutinemessige kontroll med kommunens plikt til avfallsmottak av farlig avfall.

Temaene for inspeksjonen var

  • Internkontroll
  • Avfall

Varselbrev og tilsynsrapport kan lastes ned fra denne sida.

Dato:
8. november 2022
Sted:
Værøy
Kommune:
Værøy
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Værøy kommune