Tilsyn med tunnelanlegg på ny E6 i Grane

Dato:
10. november 2022 08:30
Sted:
Vestersivegen
Kommune:
Grane
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Statens vegvesen

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med Statens vegesens sitt anlegg for ny E6 Svenningelv–Lien i Grane kommune.

Publisert 09.12.2022

Tilsynet inngår i vår rutinemessige oppfølging av virksomheter med utslippstillatelse fra Statsforvalteren.

Tema for tilsynet:

  • Utslippskontroll
  • Håndtering av avfall og kjemikalier
  • Internkontroll

Inspeksjonsrapport og kopi av varsel om tilsyn kan lastes ned fra denne siden.

Dato:
10. november 2022 08:30
Sted:
Vestersivegen
Kommune:
Grane
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Statens vegvesen