Varsel om tilsyn med MOWI ASA

Dato:
4. oktober 2022 11:00 - 15:00
Sted:
Kvalvika
Kommune:
Rødøy
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med MOWI ASA på lokalitet Kvalvika i Rødøy kommune. 

Publisert 23.09.2022

Statsforvalteren i Nordland skal føre tilsyn med akvakulturanlegg i fylket for å kontrollere at krav i forurensningsloven med tilhørende forskrifter og tillatelser blir etterlevd. Statsforvalteren fører også tilsyn med krav i internkontrollforskriften.

Vi ønsker at kontrollen skal bidra til at bedriften arbeider systematisk og risikobasert med å redusere sine påvirkninger på ytre miljø. Statsforvalteren ønsker også dialog med bedriften om ulike risikoforhold som er knyttet til akvakultur i sjø i forhold til ytre miljø.

Aktuelle deltema kan være:

  • Resipientundersøkelser
  • Utslipp
  • Miljømål
  • Miljørisikovurderinger 
  • Avfallshåndtering
  • Internkontroll

 

Kopi av varsel om tilsyn og inspeksjonsrapporten kan lastes ned fra denne siden. 

Dato:
4. oktober 2022 11:00 - 15:00
Sted:
Kvalvika
Kommune:
Rødøy
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga