Revisjon av Ewos AS avd. Halsa

Dato:
19. oktober 2022 07:45
Sted:
Furøyveien 302
Kommune:
Meløy
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Ewos AS avd. Halsa

Statsforvalteren har gjennomført revisjon av forfabrikken som drives av Ewos AS avd. Halsa i Meløy kommune.

Publisert 13.10.2022

Revisjonen inngår i vår rutinemessige oppfølging av virksomheter som har utslippstillatelse fra Statsforvalteren.

Tema for revisjonen:

  • Internkontroll (virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid)
  • Utslippskontroll og oppfølging av øvrige vilkår i utslippstillatelsen
  • Avfallshåndtering

Revisjonsrapport og kopi av varsel om revisjon kan lastes ned fra denne siden.

Dato:
19. oktober 2022 07:45
Sted:
Furøyveien 302
Kommune:
Meløy
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Ewos AS avd. Halsa