Tilsyn med Ellingsen Seafood AS lakseslakteri

Dato:
29. september 2022 09:00
Sted:
Skrova
Kommune:
Vågan
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Ellingsen Seafood AS

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med lakseslakteriet som drives av Ellingsen Seafood AS på Skrova i Vågan kommune.

Publisert 28.09.2022

Tilsynet inngår i vår rutinemessige oppfølging av virksomheter som er regulert av forurensningsforskriften.

Tema for tilsynet:

  • Utslipp til vann
  • Håndtering av avfall og kjemikalier
  • Internkontroll

Inspeksjonsrapport og kopi av varsel om tilsyn kan lastes ned fra denne siden.

Dato:
29. september 2022 09:00
Sted:
Skrova
Kommune:
Vågan
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Ellingsen Seafood AS