Tilsyn med Lofoten sveiseindustri AS

Dato:
22. september 2021 12.15
Sted:
Svolvær
Kommune:
Vågan
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Lofoten sveiseindustri AS

Statsforvalteren har varslet tilsyn med Lofoten sveiseindustri AS.

Publisert 07.09.2021

Tilsynet inngår i vår rutinemessige oppfølging av virksomheter som er regulert av forurensningsforskriften.

Tema for tilsynet:

  • Utslippskontroll
  • Håndtering av avfall og kjemikalier
  • Internkontroll

Varsel om tilsyn kan lastes ned fra denne siden. Inspeksjonsrapport vil bli lagt ut her når den er klar for publisering.

Dato:
22. september 2021 12.15
Sted:
Svolvær
Kommune:
Vågan
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Lofoten sveiseindustri AS