Revisjon av Søndre Helgeland Miljøverk IKS

Dato:
14. juni 2021 - 18. juni 2021
Sted:
Åremma
Kommune:
Vefsn
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Søndre Helgeland Miljøverk IKS

Statsforvalteren i Nordland vil gjennomføre systemrevisjon ved Søndre Helgeland Miljøverk IKS i Vefsn i uke 24.

Publisert 09.04.2021

Revisjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn. 

Revisjonen følges opp med revisjonsrapport, og pålegg om redegjørelse for de avvikene som eventuelt blir avdekket.

Varsel om revisjon kan leses under "dokumenter" på denne siden. 

For å bidra til å begrense spredningen av covid-19 har vi for tiden begrenset vår reisevirksomhet, og situasjonen fremover er usikker per i dag. Det kan hende revisjonen må utsettes til senere på året, eller at deler av den gjennomføres via videomøter, men det vil vi komme tilbake til i løpet av våren.

 

 

 

Dato:
14. juni 2021 - 18. juni 2021
Sted:
Åremma
Kommune:
Vefsn
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Søndre Helgeland Miljøverk IKS