Tilsyn med SAR AS avd Sandnessjøen - Alstahaug

Dato:
12. mai 2021 09.00 - 12.00
Sted:
(videomøte)
Kommune:
Alstahaug
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
SAR AS avd Sandnessjøen

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn med SAR AS avd. Sandnessjøen sitt avfallsanlegg på Helgelandsbase i Alstahaug kommune.

Publisert 26.04.2021

Tilsynet er del av vår rutinemessige oppfølging av virksomheter som har tillatelse etter forurensningsloven.

Tema for tilsynet:

  • Avfall – farlig avfall
  • Utslippskontroll
  • Internkontroll
  • Oppfølging av vilkår i tillatelsen

Kopi av varsel om tilsyn kan lastes ned fra denne siden. 

Dato:
12. mai 2021 09.00 - 12.00
Sted:
(videomøte)
Kommune:
Alstahaug
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
SAR AS avd Sandnessjøen