Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilsyn med Rognan bioenergi AS

Legg til i egen kalender
Dato:
14. april 2021 09.00
Sted:
(videomøte)
Kommune:
Saltdal
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Rognan bioenergi AS

Statsforvalteren har varslet tilsyn med Rognan bioenergi AS.

Publisert 25.03.2021

Tilsynet er del av vår rutinemessige oppfølging av virksomheter som er regulert av forurensningsforskriften.

Tema for tilsynet:

  • Utslipp til luft
  • Avfallshåndtering
  • Internkontroll

Kopi av varsel om tilsyn kan lastes ned fra denne siden. Inspeksjonsrapporten vil bli lagt ut her når den er klar til publisering.

Legg til i egen kalender
Dato:
14. april 2021 09.00
Sted:
(videomøte)
Kommune:
Saltdal
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Rognan bioenergi AS