Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilsyn med Østbø AS - Skotsmyra/Åremma - Vefsn

Legg til i egen kalender
Dato:
13. april 2021 12.00 - 15.00
Sted:
(videomøte)
Kommune:
Vefsn
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Østbø AS

Statsforvalteren har varslet tilsyn med Østbø AS sitt avfallsanlegg på Skotsmyra/Åremma i Vefsn kommune.

Publisert 25.03.2021

Tilsynet er del av vår rutinemessige oppfølging av virksomheter som har tillatelse etter forurensingsloven.

Tema for tilsynet:

  • Avfall – farlig avfall
  • Utslippskontroll
  • Internkontroll
  • Oppfølging av vilkår i tillatelsen

Kopi av varsel om tilsyn kan lastes ned fra denne siden. Inspeksjonsrapporten vil bli lagt ut her når den er klar til publisering.

Legg til i egen kalender
Dato:
13. april 2021 12.00 - 15.00
Sted:
(videomøte)
Kommune:
Vefsn
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Østbø AS