Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilsyn med BE Varme AS - Keiseren

Dato:
13. april 2021 09.00
Sted:
Bodø
Kommune:
Bodø
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
BE Varme AS

Statsforvalteren har varslet tilsyn med biovarmeanlegget Keiseren, som driftes av BE Varme AS.

Publisert 25.03.2021

Tilsynet er del av vår rutinemessige oppfølging av virksomheter med utslippstillatelse fra Statsforvalteren.

Tema for tilsynet:

  • Kvalitetskontroll av returtreflis
  • Utslipp til luft
  • Avfallshåndtering
  • Internkontroll

Kopi av varsel om tilsyn kan lastes ned fra denne siden. Inspeksjonsrapporten vil bli lagt ut her når den er klar til publisering.

Dato:
13. april 2021 09.00
Sted:
Bodø
Kommune:
Bodø
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
BE Varme AS