Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilsyn med Biomar AS avd. Myre

Legg til i egen kalender
Dato:
9. mars 2021 12.00
Sted:
(videomøte)
Kommune:
Øksnes
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Biomar AS avd. Myre

Statsforvalteren har varslet tilsyn med Biomar AS avd. Myre

Publisert 15.02.2021

Tilsynet er del av vår rutinemessige oppfølging av virksomheter med utslippstillatelse fra Statsforvalteren.

Tema for tilsynet:

  • Utslipp til luft og vann
  • Håndtering av avfall og kjemikalier
  • Internkontroll

Kopi av varsel om tilsyn kan lastes ned fra denne siden. Inspeksjonsrapporten vil bli lagt ut her når den er klar til publisering.

Legg til i egen kalender
Dato:
9. mars 2021 12.00
Sted:
(videomøte)
Kommune:
Øksnes
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Biomar AS avd. Myre