Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilsynsaksjon fiskemel og fiskeolje

Dato:
17. februar 2021 09.00 - 30. april 2021 23.59
Sted:
Nordland
Kommune:
Øksnes, Hadsel, Vestvågøy, Bodø
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Produsenter av fiskeolje og fiskemel

I perioden februar–april deltar Statsforvalteren i Nordland i en regional tilsynsaksjon rettet mot produsenter av fiskeolje og fiskemel. Aksjonen omfatter kystfylkene fra Rogaland til Troms og Finnmark.

Publisert 15.02.2021

I Nordland har Statsforvalteren varslet tilsyn med fem produsenter av fiskeolje og fiskemel:

 • Lofoten Marine Oils, Vestvågøy
 • Ottar Statle AS, Vestvågøy
 • Pelagia Bodø sildoljefabrikk, Bodø
 • Vesterålen marine olje AS, Øksnes
 • Nordlaks produkter AS avd. Stokmarknes, Hadsel

Bakgrunnen for aksjonen er at en del av produsentene i bransjen har utfordringer med luktutslipp og utslipp til vann.

Aktuelle tema for tilsynene:

 • utslipp til vann og luft
 • drift av renseanlegg
 • håndtering av avfall og kjemikalier
 • internkontroll
 • forbrenningsanlegg
 • tanklagring

Tilsynsrapporter vil bli gjort tilgjengelig på denne siden.

Dato:
17. februar 2021 09.00 - 30. april 2021 23.59
Sted:
Nordland
Kommune:
Øksnes, Hadsel, Vestvågøy, Bodø
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Produsenter av fiskeolje og fiskemel