Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknadsfrist:
1. mars 2024
Målgruppe:
Ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner i Nordland, Troms og Finnmark
Rapporteringsfrist:
1. mars 2025

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke kvaliteten i tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg og deres pårørende, og bidra til kompetanseoppbygging i kommunene.

Publisert 19.12.2023

Det gis tilskudd til kvalitetsutviklingsarbeid, inkludert kompetanseheving i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette kan for eksempel være implementering av nye organisasjonsformer og verktøy. Det kan også gis tilskudd til samlet kompetanseheving i en region.

Ved utforming av prosjekt og søknad oppfordres kommuner til å søke råd og veiledning hos Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og/eller det regionale kompetansesenteret for lindrende behandling.

Målgruppen er ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Endelig målgruppe er pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg, uavhengig av diagnose, og deres pårørende.

Søknad

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av kommunens egeninnsats og ressurser i prosjektet.

Du finner mer informasjon om tilskuddsordningen på Helsedirektoratets hjemmeside.

Kommuner i Nordland, Troms og Finnmark sender søknaden til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Kommuner i Nordland, Troms og Finnmark sender søknaden ptil Statsforvalteren i Troms og Finnmark på e-post:

Rapporteringsfrist for tilskudd mottatt i 2023 er 1. mars 2024. 

Søknadsfrist:
1. mars 2024
Målgruppe:
Ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner i Nordland, Troms og Finnmark
Rapporteringsfrist:
1. mars 2025