Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, søknadsomgang 1

Søknadsfrist:
15. mars 2024
Målgruppe:
Jordbruksforetak
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen i kommunen
Hvem kan søke:
Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon

15. mars er søknadsfristen for del 1 av søknad om produksjonstilsudd og avløsertilsudd i jordbruket. Søknaden kan leveres fra 1. mars (telledato).

Publisert 02.01.2024

Produksjons- og avløsertilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak med husdyr- og/eller planteproduksjon kan søke om, og utgjør en viktig inntektskilde for mange foretak.

Hvem kan søke?

Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon, kan søke produksjons- og avløsertilskudd. Foretaket må oppfylle visse vilkår for å være berettiget tilskudd, foretaket må blant annet være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon.

Dette bør du forberede

Før du fyller ut og leverer søknaden må du ha satt deg inn i regelverket som berører deg og din produksjon. Det er også lurt å lese om hva slags informasjon du skal registrere i søknaden, slik at du på forhånd kan finne fram informasjonen du trenger til utfyllingen.

Viktige datoer

15. mars - Søknadsfrist del 1 av søknaden - kan leveres fra 1. mars 

15. oktober - Søknadsfrist del 2 av søknaden - kan leveres fra 1. oktober

 

Mer informasjon

Mer informasjon om ordningen finner du på Landbruksdirektoratets nettside.

Vis mer

Søknadsfrist:
15. mars 2024
Målgruppe:
Jordbruksforetak
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen i kommunen
Hvem kan søke:
Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon