Søk midler i klima- og miljøprogrammet 2024

Søknadsfrist:
29. februar 2024 23:59
Målgruppe:
Kommuner, organisasjoner, institusjoner m.fl.
Ansvarlig:
Åsa Hellem

Statsforvalteren har 500 000 kroner som skal fordeles til fylkesvise tiltak innen Klima- og miljøprogrammet i jordbruket 2024. Programmet omhandler fem kategorier; klimatilpasning, klimagassutslipp, jord, vannmiljø, naturmangfold og kulturminner.

Publisert 11.01.2024

Det må søkes elektronisk via Altinn. Søker er ansvarlig for at fullstendig søknad med relevante vedlegg blir levert innen fastsatt frist. Det er ikke mulig å levere papirsøknad.

Søknadsfrist for 2024 er 29. februar.

Det er sendt ut brev om utlysning av ordningen 11. januar 2024, og du finner kopi av brevet under dokumenter.

Søknadsfrist:
29. februar 2024 23:59
Målgruppe:
Kommuner, organisasjoner, institusjoner m.fl.
Ansvarlig:
Åsa Hellem